Community Art

COMMUNITY ART

COMMUNITY ART

In de afgelopen jaren heeft Drazans op Curaçao energie gestoken in het opzetten van sociaal maatschappelijke wijkprojecten waar theater of dans de ‘motor’ van is. Als Jeugdtheaterschool hebben we naast een artistieke en creatieve rol, ook een maatschappelijke, verbindende rol. We proberen dit in ons werk hand in hand te laten gaan.
In de aankomende jaren verbinden wij kinderen, buurtbewoners en activiteitenbegeleiders in een wijk met elkaar en met Drazans. We onderzoeken hoe we een stimulerende, duurzame impuls kunnen geven aan de samenwerking tussen de verschillende partijen in een wijkcentrum, waardoor er meer kansen voor kinderen in de wijk worden gecreëerd.
We ontwikkelen via lessen, projecten en voorstellingen een theater- en dansaanbod in wijkcentra voor de jeugd, waarbij buurtbewoners en activiteitenbegeleiders betrokken zijn. We betrekken hierin andere culturele partners op het eiland.
Ontmoeten, uitwisselen, samenwerken en overdragen staan hierin centraal.

Momenteel voeren we het project ‘Ode aan de Wijk’ uit in de wijk Wishi Marchena, waarbij we werken vanuit de verhalen uit deze wijk. Verhalen die ontroeren, trots maken, of wakker schudden.

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Samenwerkende Fondsen Caribisch Gebied en Active Chance en Heutink Foundation.