Talent Ontwikkeling | STAGE CUBE

TALENTONTWIKKELING | STAGE CUBE

2023|2024 TALENTENAFDELING VAN DRAZANS IN EEN NIEUW JASJE!
De afgelopen jaren heeft Drazans veel geïnvesteerd in talentontwikkeling. Het is tijd om de talentenafdeling van Drazans in een nieuw jasje te steken: STAGECUBE, waarin alle talentenprogramma's zijn opgenomen en meer.

In de afgelopen jaren zagen we bij jongeren van Drazans steeds vaker de wens om hun talenten verder te ontwikkelen. Bij sommige van de jongeren is er een wens om door te stromen naar een theater vervolgopleiding in Nederland. Door heel wat knelpunten is dit geen vanzelfsprekend traject voor jongeren van het eiland.
Om die redenen is Drazans in 2019 begonnen met de "Theater Talentenklas". In 2021 is daar de "Junior Talentenklas" bijgekomen, om zo het instroomtraject nog meer vorm te geven.

Om het perspectief van onze leerlingen nog verder te verbreden en ze een beter beeld te geven over wat het kunstvakonderwijs in Nederland inhoud werken we sinds 2020 samen met de HKU (Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht). Sinds dat jaar bieden wij jaarlijks in januari De Week Zonder Naam - een van de lesprojecten van de HKU - hier aan op Curaçao voor talentvolle jongeren: WZNC - Week Zonder Naam Curaçao

Naast de WZNC bieden wij inmiddels jaarlijks meerdere interdisciplinaire projecten. Deze zijn niet alleen toegankelijk voor 'onze' leerlingen, maar voor alle talentvolle jongeren van het eiland.

Ook hebben we in samenwerking met de HKU een auditie-begeleidingstraject opgezet, speciaal voor die jongeren met een wens om door te stromen naar een theatervakopleidingen. Inmiddels zijn we ook in gesprek met ArtEZ (Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en Zwolle) om te kijken hoe zij ook kunnen participeren in deze samenwerking.

Voor het schooljaar 23|24 willen wij een "gapyear" starten speciaal voor jongeren met een creatieve droom die klaar zijn met hun middelbare school.

Het talentenprogramma van Drazans wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Fonds voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied